Ajut Estudis

Convocatòria d'Ajuts per a Material d'Estudis 2023-2024

 L'Ajuntament de Llambilles ha obert la convocatòria d'ajuts per a la compra de material d'estudis per al curs acadèmic 2023-2024. Aquesta iniciativa està dirigida a les famílies amb fills i filles que estiguin inscrits en escoles bressol o que cursin estudis d'educació infantil, primària o secundària en centres públics o concertats.

 

 

Convocatòria tancada 

Qui hi pot optar?

 

·Els pares i mares que tinguin fills i filles empadronats en el municipi i que figurin inscrits en escoles bressol o cursin estudis d’educació infantil, primària o secundària en centres públics o concertats.

·Tant els fills i filles com almenys un dels dos progenitors han de figurar empadronats en el municipi en el moment del període de sol·licitud de les ajudes i han d’estar donats d’alta al padró d’habitants ininterrompudament com a mínim des del dia 1 de juny de l’any al qual faci referència la convocatòria. 

·Queden exclosos d’aquests ajuts els progenitors d’alumnes que tinguin inscrits els seus fills en centres d’estudis privats no concertats.

 

Quina quantia s’atorga?

  • Escoles bressols (0 a 3 anys): 270,00 euros per fill.
  • Cicle d'educació Infantil (3 a 6 anys): 240,00 euros per fill.
  • Educació primària (de 6 a 12 anys): 140,00 euros per fill.
  • Educació secundària (de 12 a 16 anys): 240,00 euros per fill.

 

Període de Sol·licitud:

 Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'octubre de 2023 (inclòs). ATENCIÓ: Es tracta d’una convocatòria única. No s’admetran sol·licituds fora d’aquest termini.


Novetats en Conceptes Subvencionables:

Enguany, és necessari presentar factura del material adquirit. Els conceptes subvencionables inclouen material escolar fungible com llibres de lectura, diccionaris, atles, material d'escriptori i de dibuix, material per a manualitats, motxilles, estoigs, sabatilles d'esport i infraestructura informàtica destinada a l’estudi (tauletes, ordinadors portàtils o de taula, ratolins, llapis de memòria, impressores). Per a escoles bressol, el material de suport a l’experimentació i vivències també està inclòs.

 


Com ho sol·licito?

Cal fer-ho telemàticament, des de la web municipal, seguint la ruta: www.llambilles.cat, entrant a l’apartat “Tràmits-e” - “Accés a tràmits” - “Instància genèrica”. Cal fer constar les vostres dades personals i posar en l’apartat “SOL·LICITO” que es demana l’ajut per a estudis

Enllaç instància genèrica: Aquí

Tot seguit, premeu el botó “adjuntar documentació” i adjunteu-hi (escanejantlos en format pdf) la documentació següent:

#Declaració dels pares (la trobareu a www.llambilles.cat → Tràmits-e → Ajuts material d’estudis → Documentació) 

#Escoles Bressol: Fotocòpia de la matrícula o preinscripció.

#Educació Infantil, primària i secundària: Acreditació dels estudis educatius que s’estan cursant, expedit pel centre on s’estan realitzant els estudis, en el cas d’ensenyaments obligatoris.

 

Documentació a Adjuntar:

  • DNI del/s progenitor/s que sol·licita/en l’ajut.
  • Si s’escau, còpia sentència judicial ferma en cas de separació o divorci.
  • Acreditació dels estudis educatius que s’estan cursant.
  • Documents justificatius de la despesa.
  • Model de declaració en Format Excel 

Com es pagaran aquests ajuts?

El pagament de les ajudes s’abonarà al compte corrent que els sol·licitants hagin assenyalat en la declaració. L’import de les ajudes atorgades es compensarà econòmicament amb els deutes municipals que figurin pendents a nom de qualsevol dels dos progenitors en la data de resolució de l’ajut.

 

Documentació:Ajuntament de Llambilles

Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles


Plaça de la Vila, 1
17243 Llambilles (Girona)


Telèfon: 972 469 301
Fax: 972 468 170
ajuntament@llambilles.cat | P1709700G


Avís Legal | Política de Privacitat | Política de Cookies

logo diputacio

El lloc web llambilles.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a recopilar informació que ajuda a optimitzar la seva visita a les seves pàgines web. No s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Vostè pot permetre el seu ús o rebutjar-lo, també pot canviar la seva configuració sempre que ho desitgi. Trobarà més informació en la nostra Política de Cookies

© 2020 Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles