Notícies

Brigada Jove 2022

 

Brigada Jove 2022

Tornen a obrir-se les places per ser membre de la brigada jove de Llambilles.
Aquest any per tal de cobrir les necessitats temporals publicarem 5 llocs de treball per la Brigada Jove de Llambilles, 4 en la categoria de monitors de casal i 1 en la categoria de premonitor de casal (ajudant de monitor).

 

 

 


Lloc de treball de monitor de casal: Les tasques a realitzar són les d’atendre
el servei de casal d’estiu, oferint suport a l’equip dirigent del casal (suport en
la planificació, necessitats de material, altres tasques pròpies de suport al
casal).

Lloc de treball de premonitor de casal (ajudant de monitor): Les tasques a
realitzar són les d’atendre el servei de casal d’estiu, oferint suport auxiliar a
l’equip dirigent i als monitors del casal (suport en la planificació, necessitats
de material, altres tasques pròpies de suport al casal).


Període de treball: La durada comprendrà el període establert entre el dia
27 de juny de 2022 i el dia 29 de juliol de 2022 (ambdós inclosos).


La jornada setmanal serà de 40 hores setmanals, de dilluns a divendres,
amb els descansos setmanals establerts en la legislació vigent.


Les sol•licituds per prendre part a les proves d’accés s’adreçaran preferentment a l’Ajuntament de Llambilles per mitjans
telemàtics, mitjançant una instància genèrica disponible a l’enllaç següent: AQUÍ


Podeu presentar-les del des del dia 14 d’abril i fins al 12 de maig de 2022 inclòs.
Cal que adjunteu a la instància els documents següents:
· Currículum vitae.
· Fotocòpia compulsada del DNI.
· Fotocòpia compulsada de la titulació exigida d’ESO.
· Títol de monitor de lleure (en cas d’optar al lloc de treball de monitor/a de Casal).

Pots accedir a tots els documents clicant sobre els següents enllaços:

Bases reguladores 2022: BASES_I_CONVOCATORIA_BRIGADA_JOVE_2022.pdf
Model Instància Brigada Jove: MODEL_SOLLICITUD_BRIGADA_JOVE_2022.pdf

Ajuntament de Llambilles

Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles


Plaça de la Vila, 1
17243 Llambilles (Girona)


Telèfon: 972 469 301
Fax: 972 468 170
ajuntament@llambilles.cat | P1709700G


Avís Legal | Política de Privacitat | Política de Cookies

logo diputacio