Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10120 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació definitiva de les ordenaces fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 10119 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovacio definitiva del Pressupost municipal per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9719 AJUNTAMENT DE GIRONA - Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i els ajuntaments d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix; el Consell Comarcal del Gironès; el Consorci del transport públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat i la Diputació de Girona per a la redacció, finançament i contractació conjunta del "Pla de mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona"
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9741 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9740 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació inicial de diversa documentació tècnica d'una obra
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9441 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació del Conveni de col·laboració per a la redacció, finançament i contractació conjunta del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9438 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9436 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Informació pública de la sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 9167 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 227-0 Edicte: 8760 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Extracte de la resolució de 20 de novembre de 2020 de l'Ajuntament de Llambilles, de convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de material d'estudis per als veïns del municipi - curs 2020 /2021 (Convocatòria BDNS 534756)