Edictes

Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6181 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual de les normes subsidiàries del municipi
Exercici: 2018 Bop: 121-0 Edicte: 5509 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte de signatura d'un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès en matèria d'assessorament dins l'àmbit de protecció de dades
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5220 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci de detecció d'errata en l'edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal de joves per a la Brigada jove 2018
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5219 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 106-0 Edicte: 4738 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal de joves per a la Brigada jove 2018
Exercici: 2018 Bop: 94-0 Edicte: 4192 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial de diversa documentació tècnica d'una obra
Exercici: 2018 Bop: 93-0 Edicte: 4107 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'exposició pública de sol·licitud d'una llicència d'obres
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2790 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial d'una actualització del Pla de prevenció d'incendis forestals
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2789 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament d'usos d'espais públics
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2788 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte de publicació d'un conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llambilles