Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 66-0 Edicte: 2600 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Exposició pública de sol·licitud d'una llicència d'obres
Exercici: 2021 Bop: 43-0 Edicte: 1524 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 35-0 Edicte: 1185 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació definitiva del Projecte executiu de via verda intermunicipal Onyar-Verneda, text refós, trams 16-17-18 de Llambilles
Exercici: 2021 Bop: 35-0 Edicte: 1184 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus al municipi
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1119 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació inicial de les bases reguladores del procediment de concessió directa de subvencions per a productes de primera necessitat i per a subministraments de serveis bàsics (COVID19)
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 823 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació inicial d'un projecte tècnic per a obres municipals
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 572 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 1/2020 i 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10120 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació definitiva de les ordenaces fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 10119 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovacio definitiva del Pressupost municipal per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9719 AJUNTAMENT DE GIRONA - Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i els ajuntaments d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix; el Consell Comarcal del Gironès; el Consorci del transport públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat i la Diputació de Girona per a la redacció, finançament i contractació conjunta del "Pla de mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona"