Edictes

Exercici: 2018 Bop: 177-0 Edicte: 7929 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial de diversa documentació tècnica d'una obra
Exercici: 2018 Bop: 169-0 Edicte: 7767 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions a esportistes amateurs, menors de 25 anys i no professionals, d'esports individuals que, prèvia classificació, han participat en campionats d'Espanya, d'Europa, el món o Jocs Olímpics
Exercici: 2018 Bop: 165-0 Edicte: 7502 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 156-0 Edicte: 7165 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial de diversa documentació tècnica d'una obra
Exercici: 2018 Bop: 155-0 Edicte: 7268 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts de suport econòmic a persones amb dependència del municipi de Llambilles - exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7049 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'exposició pública dels comptes general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6181 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual de les normes subsidiàries del municipi
Exercici: 2018 Bop: 121-0 Edicte: 5509 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte de signatura d'un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès en matèria d'assessorament dins l'àmbit de protecció de dades
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5220 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci de detecció d'errata en l'edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal de joves per a la Brigada jove 2018
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5219 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable