Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 173-0 Edicte: 6297 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació definitiva del Reglament d'establiment del servei públic d'estacionament regulat a les vies públiques del municipi de Llambilles
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4393 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Exposició pública de les bases i el cens d'una consulta popular
Exercici: 2020 Bop: 117-0 Edicte: 3786 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació inicial del Reglament d'establiment del servei públic d'estacionament regulat a les vies públiques
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3670 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Informació pública de l'expedient 1/2020 de modificació de crèdits en el pressupost municipal
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3669 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció i creació d'una borsa per a la contractació temporal a temps parcial de 5 joves per formar part de la Brigada Jove 2020
Exercici: 2020 Bop: 98-0 Edicte: 2886 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Exposició pública dels Comptes generals de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 97-0 Edicte: 2945 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Extracte en la BDNS de la convocatòria 506114 de subvencions individuals amateurs, menors de 18 anys i no professional, d'esports individuals que, prèvia classificació, han participat en campionats d'Espanya, d'Europa, del Món o Jocs Olímpics
Exercici: 2020 Bop: 91-0 Edicte: 2720 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Exposició pública del Pla director de l'aigua
Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2144 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Exposició pública de les bases i el cens d'una consulta popular
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 519 CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS - Audiència pública de la modificació puntual de les normes subsidiàries de Quart i Llambilles