Edictes

Exercici: 2018 Bop: 221-0 Edicte: 9721 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 1/2018 de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 211-0 Edicte: 9238 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'informació pública de sol·licitud de legalització d'un dipòsit d'aigua
Exercici: 2018 Bop: 208-0 Edicte: 9090 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial de diversa documentació tècnica d'una obra
Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8867 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts per a material d'estudis 2018-2019
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8506 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus al municipi
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8505 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació de les bases que regiran la sol·licitud dels ajuts de material d'estudis per als veïns de Llambilles, curs escolar 2018-2019
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8504 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits en el pressupost municipal de 2018
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8500 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 189-0 Edicte: 8288 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2018 Bop: 177-0 Edicte: 7929 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial de diversa documentació tècnica d'una obra