Edictes

Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8858 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8856 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci d'aprovació de la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8855 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci d'aprovació inicial de l'adhesió de l'Ajuntament de Llambilles al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l'Aigua (CCB-ELA)
Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8854 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci sobre dedicació d'alts càrrecs
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8810 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 195-0 Edicte: 7799 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits en el pressupost municipal
Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 7105 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts de suport econòmic a persones amb dependència del municipi de Llambilles- exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 7104 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts per a material d'estudis, curs escolar 2019/2020
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6829 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial de diversa documentació tècnica d'una obra
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6828 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte de nomenament d'alcalde accidental