Edictes

Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 7105 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts de suport econòmic a persones amb dependència del municipi de Llambilles- exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 7104 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts per a material d'estudis, curs escolar 2019/2020
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6829 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial de diversa documentació tècnica d'una obra
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6828 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5277 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci de nomenament de tinent d'alcalde i establiment del cartipàs municipal
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5276 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5275 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci de fixació de dedicacions i indemnitzacions dels càrrecs electes
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5271 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte de delegació d'atribucions del Ple en la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5270 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5269 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'informació pública d'unes bases per a ajuts socials