Edictes

Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5277 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci de nomenament de tinent d'alcalde i establiment del cartipàs municipal
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5276 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5275 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci de fixació de dedicacions i indemnitzacions dels càrrecs electes
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5271 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte de delegació d'atribucions del Ple en la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5270 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5269 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'informació pública d'unes bases per a ajuts socials
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5268 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'informació pública d'unes bases d'ajuts per a estudis
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3551 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació de les bases i obertura de la convocatòria per a la contractació laboral temporal de joves per a la Brigada jove 2019
Exercici: 2019 Bop: 90-0 Edicte: 3522 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1466 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions a esportistes amateurs menors de 20 anys i no professionals