Edictes

Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1466 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions a esportistes amateurs menors de 20 anys i no professionals
Exercici: 2019 Bop: 39-0 Edicte: 1243 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial de diversa documentació tècnica d'una obra municipal
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 170 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci d'informació pública del projecte executiu per a l'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes del municipi de Llambilles i modificació del plànol de delimitació
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 166 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació definitiva de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 10965 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10769 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial de diversa documentació tècnica d'una obra
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10288 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10273 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10073 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'activitats
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10068 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci d'exposició pública de la plantilla de personal per a l'exercici 2019