Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2144 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Exposició pública de les bases i el cens d'una consulta popular
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 519 CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS - Audiència pública de la modificació puntual de les normes subsidiàries de Quart i Llambilles
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10467 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10371 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci de convocatòria per a la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10370 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10343 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Anunci sobre aprovació de l'import de les dietes i locomocions
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10213 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació definitiva de la plantilla de personal per a 2020
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10012 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal per a 2020
Exercici: 2019 Bop: 229-0 Edicte: 9329 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial d'un projecte tècnic per a obres municipals
Exercici: 2019 Bop: 224-0 Edicte: 9108 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 1/2019 de modificació de crèdits