Edictes

Exercici: 2018 Bop: 94-0 Edicte: 4192 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial de diversa documentació tècnica d'una obra
Exercici: 2018 Bop: 93-0 Edicte: 4107 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'exposició pública de sol·licitud d'una llicència d'obres
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2790 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació inicial d'una actualització del Pla de prevenció d'incendis forestals
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2789 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament d'usos d'espais públics
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2788 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte de publicació d'un conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llambilles
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2787 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte de publicació d'un conveni entre l'Ajuntament de Llambilles i l'Ajuntament de Cassà de la Selva
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2784 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació de les bases per a la concessió d'uns ajuts
Exercici: 2018 Bop: 43-0 Edicte: 1675 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 3/2017 de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 40-0 Edicte: 1554 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'adjudicació provisional d'una llicència d'autotaxi
Exercici: 2018 Bop: 27-0 Edicte: 864 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable