Consultes públiques de processos normatius

  • Consulta pública prèvia sobre l’aprovació d’un nou reglament del servei d’aigua potable al municipi de Llambilles pdf
  • Consulta pública prèvia sobre la modificació de les ordenances fiscals del municipi de Llambilles per a l’exercici de 2019 pdf
  • Consulta pública prèvia sobre l’ordenança municipal de gestió de residus al municipi de Llambilles pdf
  • Consulta pública prèvia sobre la modificació de les ordenances fiscals del municipi de Llambilles per a l’exercici de 2018 pdf
  • Consulta pública prèvia sobre l’ordenança municipal del servei urbà de taxi al municipi de Llambilles pdf