Ajuts d’estudis

CATALÀ

 • Bases ajuts d’estudis 2018/2019: pdf
 • Convocatòria d’ajuts d’estudis 2018/2019:  pdf
 • Model de declaració: Excel   /  pdf
 • Enllaç instància genèrica: Aquí

Cal recordar que l’enllaç porta a una instància genèrica, on haureu de sol·licitar els ajuts d’estudis i adjuntar (fent foto als documents o escanejat-los):

 • Model de declaració omplert (podeu omplir el document excel o baixar-vos el PDF, omplir-lo i escanejar-lo)
 • Fotocòpia de la matrícula en el cas d’ensenyament no obligatori
 • Justificant del centre on rep educació el/la possible beneficiari/ària de l’ajut, en el cas d’ensenyaments obligatoris.
 • Fotocòpia del llibre de família

CASTELLÀ

 • Bases ayudas estudios 2018/2019: pdf
 • Convocatoria de ayudas estudios 2018/2019: pdf
 • Modelo de declaración: Excel   /  pdf
 • Enlace instancia genérica:  Aquí

Recordar que el enlace lleva a una instancia genérica, donde tendréis que solicitar las ayudas de estudios y adjuntar (haciendo foto a los documentos o escaneandolos):

 • Modelo de declaración rellenado (podéis llenar el documento excel o bajaros el PDF, rellenarlo y escanearlo)
 • Fotocopia de la matrícula en el caso de enseñanza no obligatoria
 • Justificante del centro donde recibe educación el/la posible beneficiario/aria de la ayuda, en el caso de enseñanzas obligatorias.
 • Fotocopia del libro de familia