Subvencions de la Diputació per a Llambilles

Es fa públic que, durant l’any 2020, la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Llambilles les subvencions següents:

  • Enllumenat públic: 19.410,25€
  • Equipament pavelló i arranjament de camins amb àrids: 20.000,00€
  • Cooperació cultural: 3.650,00€
  • Noves Tecnologies: 815,26€
  • Arranjament de camins municipals: 1.100,00€
  • Del pla a l’acció – canvi leds enllumenat públic: 9.000,00€
  • Del pla a l’acció – programa de comptabilitat energètic ai punt d’infoenergia: 1.128,00€
  • Promoció económica: 1.000,00€
  • Foment de l’esport: 1.000,00€

TOTAL: 57.103,51€