Subscripció d’alertes de la web

Com potser alguns de vosaltre haureu vist, hem afegit a la part esquerra, sota el menú, un sencill formulari perquè us podeu inscriure a la web. D’aquesta manera anireu rebent a la vostre adreça de correu electrònic les noticies que es vagin penjant a la web. Creiem que es una manera molt pràctica de que us assebenteu de tot, o dels filtres que seleccioneu.

Apunteu-vos, és interessant!!

suscripció