NORMES DE DESCONFINAMENT EN MENORS DE 14 ANYS

A partir de demà diumenge 25 d’abril, els menors de 14 anys poden sortir al carrer acompanyats d’un adult tenint en compte aquestes restriccions:

  • Entre 9h i 21h, un cop al dia, durant 1 hora i en un radi màxim d’1 km al voltant del domicili.
  • Poden sortir fins a 3 menors amb un adult.
  • Es pot circular per qualsevol via o espai d’ús públic, incloent-hi espais naturals i zones verdes autoritzades.
  • No es pot accedir a a espais recreatius infantils a l’aire lliure ni a instal·lacions esportives.
  • Cal mantenir sempre la distància mínima de 2 metres.
  • Els nens i nenes que tinguin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari o en quarantena per coronavirus no poden sortir.
  • Els menors d’entre 14 i 18 anys poden desplaçar-se sense acompanyament i anar a comprar aliments i productes essencials.
  • No podran sortir els nens i nenes que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per Covid-19

RECOMANACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La Generalitat de Catalunya recomana als ciutadans, el desconfinament de menors per franges horàries.

Els nens i nenes menors de 6 anys:

De les 11h a les 13h

Els nens i nenes de 6 a 14 anys:

De les 16h a les 18h