Llambilles s’uneix a la petició de l’ajuntament de Girona

Llambilles s’adhereix a la carta que signa l’ajuntament de Girona, juntament amb 189 alcaldes/-esses, en contra de la retallada en polítiques actives d’ocupació a Catalunya.

Ens adherim a la carta per no perdre la possibilitat d’oferir serveis com:

-Orientació i assessorament laboral per millorar la seva ocupabilitat. 
-Motivació per la incorporació al mercat de treball.
-Contractació directa de persones desocupades, per pal·liar la manca d’ingressos i donar-los formació. 
-Eines per potenciar l’ocupabilitat dels col·lectius amb majors dificultats d’inserció.
-Formació per l’ocupació, per tal de qualificar-la professionalment.
-Programes de formació en alternança amb el treball per persones amb baixa qualificació i/o provinents de situacions de fracàs escolar. 
-Col·laboració amb el teixit empresarial, per respondre de la millor manera a les necessitats de les empreses, i consegüentment al conjunt de l’economia. 
-Fomentar el desenvolupament econòmic local i la creació d’empreses, per tal que les persones emprenedores i els sectors més afectats per la crisi puguin sentir l’escalf i el suport de l’administració per a crear llocs de treball.
-Incentius i suport a la contractació en sectors i activitats que considerem estratègics o que son generadors d’ocupació.