Decret sobre els romanents de tresoreria

El govern espanyol ha anunciat que vol disposar del romanent dels ajuntaments per cobrir la seva manca de liquiditat, fet que suposa un autèntic espoli a les finances municipals i un abús del poder envers les corporacions locals i sobre els seus estalvis que, en definitiva, són dels veïns i veïnes dels pobles.

Des dels ajuntaments catalans diem NO a aquesta mesura que suposa un nou atac, deslleial i en clau política, envers l’autonomia municipal. Des de l’Ajuntament de Llambilles, manifestem el següent: http://www.llambilles.cat/media/sites/147/Comunicat-24-08-2020.pdf

1. Els estalvis del nostre ajuntament, que es fixaren en 934.363,35 euros com a romanent de tresoreria per a despeses generals a data 31/12/2019, els revertirem al nostre municipi, perquè considerem que la gestió municipal s’ha de fer, única i exclusivament en clau local, propera i en coneixement de les realitats i singularitats de cada població. Els diners del consistori han de revertir en benefici dels nostres veïns i veïnes i de tot el teixit associatiu, empresarial i comercial que està patint una greu crisi derivada de la pandèmia del COVID-19.

2. No podem permetre que de forma reiterada i fins i tot barroera, l’Estat trepitgi altre cop les competències municipals. Els ajuntaments som una administració sobirana, emparada per la Carta Europea d’Autonomia Local i la Llei de bases de Règim Local i amb suficiència política i econòmica. Els alcaldes i alcaldesses hem sortit elegits perquè els ciutadans ens han fet confiança a partir dels nostres programes electorals i tenim el dret i l’obligació d’actuar segons el que ens ha encarregat el poble. No estem disposats a fer de simples gestories de serveis de l’Estat Espanyol ni tampoc a limitar la nostra veu i els nostres posicionaments polítics.

3. Els municipis no hem de fer de banc d’un estat centralista, que a més creiem autoritari i fallit, amb molt poc respecte pels diners públics, els quals són en definitiva, de tots nosaltres. Un Estat que hem vist com ha malgastat en infraestructures innecessàries, en rescats a la banca, en armament o en mantenir una monarquia corrompuda.

4. L’estat Espanyol va trepitjar els nostres drets, en primer lloc, bloquejant els nostres estalvis amb la “regla de la despesa”, de manera que no podem invertir els romanents de cada exercici on son necessaris als nostres pobles. Però, a més, posteriorment, un cop ha obligat a generar un estalvi que no es pot fer servir, pretén apropiar-se’n per finançar despeses estatals. Davant tot això, reiterem en l’opció per un model d’Estat que posi l’accent en uns altres valors, entre els quals els valors d’una República social i Democràtica, on la separació de poders sigui real i on es respectin les Llibertats i els Drets Fonamentals. És per aquest motiu que reiterem el compromís polític per a assolir i fer possible el mandat de l’1 d’octubre, entesa com l’única alternativa que permetria desvincular-nos d’aquest Estat Espanyol que al nostre parer representa la decadència política, econòmica i social.

5. Ens plantem. Diem NO a l’intent del Govern Espanyol de quedar-se amb els diners del nostre municipi i fem saber que l’Ajuntament de Llambilles no farà de creditor a l’Estat. Igualment, denunciem la manca de sensibilitat de l’Estat Espanyol envers els alcaldes i alcaldesses, ja que aquesta mesura s’ha pactat única i exclusivament en clau política, a través d’un vot negociat amb els seus alcaldes-socis de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

6. Per tot això, prenem el compromís de comunicar aquest manifest al President de la Generalitat de Catalunya, al president del Parlament de Catalunya, al President del Govern Espanyol, a la presidenta del Congrés, a la Presidenta del Senat i a l’Associació de Municipis per la Independència