Com demanar bonificacions per energia fotovoltaica

Què he de fer per demanar la bonificació a l’IBI?

➡️Hauràs de tramitar una instància genèrica, adjuntant la documentació corresponent.

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITO?

➡️Has d’adjuntar el document “acord municipal d’assabentat” que vas sol·licitar a l’ajuntament per la instal·lació

➡️Certificat tècnic expedit per l’instal·lador, que acrediti l’efectiva posada en funcionament el primer any

➡️Certificat tècnic que acrediti que la instal·lació permet una producció mínima del 80% de la demanda energètica total de l’edificació

📨Quan tinguis la documentació a punt, adjunta-la a la instància genèrica que pots tramitar AQUÍ