Cancel·lat casal de joves de 12 a 16 anys

Degut a no haver assolit el mínim de places necessàries per poder realitzar el Casal de Joves, per nens i nenes de 12 a 16 anys, s’ha procedit a cancel·lar-lo.

El Casalet (de 3 a 6 anys) i el Casal (de 7 a 11 anys) no pateix cap variació.

CASAL DE JOVES CANCEL·LAT (1)