BAN que restringeix la circulació per la via pública degut a l’estat d’alarma declarat el 14 de Març 2020 pel Coronavirus

L’Alcalde de Llambilles, Josep Mª Vidal i Vidal, atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, fa públic aquest  BAN amb data 15 de Març de 2020 que restringeix la circulació per la via pública d’obligat compliment pels ciutadans:

ban_restriccions_mobilitat_coronavirus

Per descarregar-lo premeu en aquest enllaç BAN

Els ciutadans només podran circular per la via pública quan sigui imprescindible per a les següents activitats:

  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. Assistència a instal·lacions sanitàries.
  3. Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
  4. Tornar al lloc de residència habitual.
  5. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. Desplaçament a entitats financeres.
  7. Per causa de força major o per situació de necessitat
  8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

Així mateix, adjuntem un qüestionari actualitzat per ajudar a fer més entenedores les restriccions d’activitats pel Covid -19 a Catalunya: http://web.gencat.cat/web/.content/2_REPORTATGES/coronavirus/mesures-generals/preguntes-frequents-restriccions-14m.pdf

Igualment al web http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/ hi trobareu informació sobre les preguntes més freqüents sobre el Coronavirus Covid-19 i al web http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ hi trobareu tota la informació actualitzada sobre el Coronavirus Covid-19.

Davant la gran allau de informació per tot tipus de canals, us RECOMANEM que només feu cas i seguiu el canals d’informació oficials i els municipals i us DEMANEM que actueu amb responsabilitat i solidaritat ja que totes les actuacions que hom faci poden afectar a la salut dels altres.