Ajuts per a material d’estudis

Ajuts per a material d’estudis

Com vam comunicar la setmana passada, el dilluns vinent dia 23 de novembre s’obre la convocatòria pels Ajuts per material d’estudis 

Es pot presentar la sol·licitud fins al dilluns 7 de desembre de 2020 (inclòs). ATENCIÓ: Es tracta d’una convocatòria única. No s’admetran sol·licituds fora d’aquest termini.

 

Quina quantia s’atorga?

Alumnes que no participen al programa de Socialització de Llibres:

  • Escoles bressol (de 0 a 3 anys): 200,00 euros per fill/a
  • Educació Infantil (de 3 a 6 anys): 180,00 euros per fill/a
  • Educació primària (de 6 a 12 anys): 180,00 euros per fill/a
  • Educació secundària(de 12 a 16 anys): 180,00 euros per fill/a

Alumnes que participen al programa de Socialització de Llibres: 110,00 euros per fill.


Cal recordar que l’enllaç porta a una instància genèrica,  on cal fer constar les vostres dades personals i posar a l’apartat “SOL·LICITO” que es demana l’ajut per a estudis.
Tot seguit, premeu el botó “adjuntar documentació” i adjunteu-hi (fent foto llegible dels documents o bé escanejant-los en format pdf) la documentació següent:

a) Declaració dels pares (veieu model en aquesta mateixa pàgina).
b) Fotocòpia de la matrícula o preinscripció en el cas d’ensenyament no obligatori (escoles bressol) o certificat de quins estudis s’estan cursant en el cas d’ensenyament obligatori (educació infantil, primària i secundària), expedit pel centre on s’estan realitzant els estudis.
c) Fotocòpia del llibre de família o altre document equivalent de rang oficial que acrediti la filiació o representació per part del tutor.