Vols saber quines activitats s’organitzen?

Dades personals

  • Es necessari omplir el camp CIUTAT
  • Cliqueu a les opcions que t'interessin o simplement a totes, i rebreu les noticies per mail tant bon punt es pengin a la web.
    D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i la normativa que la desplega, us informem que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer creat per l’Ajuntament de Llambilles per a establir informació telemàtica amb el ciutadà mitjançant la web municipal. Conforme el que estableixen els articles 15 i 16 de la LOPD, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de Llambilles (Plaça de la Vila núm. 1).