NOVA GESTIÓ DE RESIDUS A LLAMBILLES

Preguntes més freqüents

Enllaç a PDF FAQS

 

1. Per què cal canviar el sistema de recollida?

QUÈ DE DOLENT LACTUAL SISTEMA?

Amb el sistema de recollida actual, amb contenidors al carrer no aconseguim superar el 35% de recollida selectiva, malgrat les nombroses campanyes informatives i divulgatives, els incentius econòmics a la recollida selectiva (Compromís cívic ciutadà) i les xerrades de conscienciació.

Per tal d’aconseguir reduir la contaminació per residus i millorar el medi ambient, hem d’augmentar aquests resultats. Cal tenir en compte que el 90 % dels residus que es generen a casa es poden reciclar si se separen correctament. Conscient d’aquest problema, la Unió Europea ha fixat un objectiu de reciclatge del 55% al 2025, 60% al 2030 i 65% al 2035.

Els municipis que no assoleixin l’objectiu seran penalitzats econòmicament mitjançant els cànons que s’apliquen per tona de residus que entra als abocadors, de manera que es podrien arribar a incrementar els costos en més d’un 50%, la qual cosa es veuria reflectida en la taxa de residus dels contribuents.

Malgrat la instal·lació de càmeres i la imposició de duríssimes sancions econòmiques, no s’ha aconseguit erradicar les actuacions incíviques i insolidàries en els punts de recollida de residus municipals. Les neteges setmanals i les neteges extraordinàries que cal realitzar de tant en tant per les actituds incíviques no han aconseguit tenir els punts en les condicions higièniques desitjables, amb els consegüents problemes de salubritat i de mala imatge per a el poble que això comporta.

Els estudis encarregats per l’Ajuntament de Llambilles i el Consell Comarcal del Gironès, tant a nivell local com comarcal, apunten clarament (tant per motius ambientals com econòmics) la necessitat a mig termini d’aquest canvi, concloent que el sistema de recollida porta a porta és el més eficaç.

El fet que tots els pobles d’una àrea (en el nostre cas la comarca del Gironès) implantin el mateix sistema de recollida presenta avantatges clars per fer-ho, motivats per les economies d’escala.

2.Què vol dir “porta a porta” i per què s’opta per aquest sistema

 

  QUÈ VOL DIR RECOLLIDA “PORTA A PORTA”?

  El porta a porta és un sistema de recollida selectiva en el qual els ciutadans deixen els residus ben triats dins un cubell davant de la porta de casa seva. S’hi estableixen uns dies i hores de recollida diferenciats per a les diverses fraccions de deixalles.

  PER QUÈ S’HA OPTAT PER AQUEST SISTEMA I NO PER UN ALTRE?

  Perquè facilita el reciclatge i, com que els residus estan ben separats, la seva qualitat és molt bona. A Europa és el sistema de referència, perquè permet incrementar el percentatge de la recollida selectiva, superant el 70 % en alguns casos.

  Els estudis encarregats demostren que a Llambilles es el sistema mes eficaç tant econòmica com ambientalment.

  Si ens centrem en Catalunya, ja ha estat implantat amb èxit en més de 160 municipis, i en algunes poblacions se supera el 80 % de recollida selectiva. Això es deu als grans avantatges del porta a porta, tant per al municipi com per als ciutadans. Per això a la comarca del Gironès tots els pobles fan un pas endavant i decideixen implantar-lo

   

  QUINS AVANTATGES TINC AMB EL PORTA A PORTA?

  Fa desaparèixer els contenidors del carrer.

  És més còmode, perquè es deixen els residus a la porta de casa o de l’establiment (en el cas de masies aïllades, en recintes tancats habilitats).

  Millora laspecte i la neteja dels carrers i places.

  Redueix els sorolls i altres molèsties, perquè hi haurà menys vehicles de recollida al carrer.

  Millora el reciclatge i la recuperació de residus al poble.

   

  PER QUÈ NO ES DEIXEN ELS CONTENIDORS DEL CARRER? NO SERIA CONVENIENT DEIXARLOS COM A ALTERNATIVA PER A LA GENT QUE NO POT TREURE ELS RESIDUS EN L’HORARI ESTABLERT?

  La implantació d’un sistema de recollida descombraries porta a porta al municipi descarta que pugui coexistir amb qualsevol altre. No poden conviure-hi dos sistemes de recollida de les deixalles perquè això suposaria una despesa econòmica innecessària i el convertiria en un servei municipal molt més complicat de gestionar.

   

  PER QUÈ HE DE SEPARAR ELS RESIDUS A CASA? NO HO PODEN FER A LA PLANTA DE TRIATGE?

  És millor fer-ho a casa perquè els residus encara no estan en mal estat i es poden separar més fàcilment que a la planta de triatge. A més, no suposa cap esforç afegit, ja que el gest de tirar-los a un cubell o a un altre implica gastar la mateixa energia. En canvi, separar els residus quan ja estan barrejats és més costós.

   

  PER QUÈ M’HAIG DE CORRESPONSABILITZAR DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS?

  Separar correctament els residus que generem és una responsabilitat compartida per tota la societat. Cal prendre consciència del cost ambiental, econòmic i social que tenen els residus. Quan reciclem, estem reduint la contaminació i evitant el malbaratament de recursos naturals.

   

  3.Quan s’implantarà?

  El servei serà comú a la majoria dels municipis de la comarca del Gironès i, per tant, caldrà adjudicar-lo de manera conjunta. Es preveu que pugui implantar-se a finals de l’any 2021.

   

  4.Què necessito?

  REBRÉ ALGUNA COSA A CASA, SI SÓC UN PARTICULAR?

  Rebreu aquest kit que us facilitarà lAjuntament:

  un cubell per treure lorgànica al carrer, de 20 litres de capacitat.

  un cubell verd fosc per a envasos, paper i cartró i vidre, de 40 litres de capacitat.

  un cubell gris per a la resta (residus no reciclables), de 20 litres de capacitat.

  El tèxtil sanitari (bolquers, compreses, tovalloletes i excrements d’animals domèstics) es recollirà dins el cubell de fracció resta el dia que pertoqui o cada dia de recollida amb una bossa de plàstic a banda, identificada amb un adhesiu.

  Les restes vegetals no llenyoses (gespa, fulles, plantes herbàcies) es recolliran cada dia de recollida de l’orgànica, en un sac de ràfia fora del cubell de fins a 80 litres, o qualsevol altre tipus delement reutilitzable que estableixi el servei de recollida.

  Les restes vegetals llenyoses (poda, branques, arbust, etc.) se seguiran recollint una vegada a la setmana amb els mitjans actuals

   

  QUÈ REBRÉ AL MEU LOCAL, SI SÓC UN COMERÇ?

  Si tens un comerç, rebreu cubells, bujols o contenidors adaptats a les vostres necessitats segons el tipus de residus que generen i el seu volum (20, 40, 120, 240 o 1.100 litres).

   

  ELS CUBELLS QUE REBRÉ SÓN ESPECIALS?

  Sí, tots els cubells i contenidors per a l’aportació de residus disposaran de la tecnologia TAG RFID que permetrà associar-los a cada habitatge o activitat comercial, identificarlos i registrar les seves aportacions mitjançant els sistemes de lectura instal·lats en els camions de recollida o en els dispositius mòbils del personal de recollida.

  Aquestes dades serviran per poder modular un pagament per generació i ajustar la taxa descombraries segons el comportament de cada generador envers la recollida selectiva.

   

  REBRAN TAMBÉ CUBELLS LES PERSONES QUE VIUEN EN HABITATGES QUE ES TROBEN FORA DEL NUCLI URBÀ?

  Sí. Els habitatges instal.lats en sòl rústic també participen en el porta a porta. Sinstal·laran 2 àrees tancades individualitzades perq aquests usuaris puguin deixar-hi els seus cubells, dacord amb el calendari i horari establerts de recollida. Aquestes àrees s’instal·laran a banda i banda de la carretera C65: una a les proximitats de l’Av. Gironès i l’altra a la Carretera de Fornells de la Selva.

  Tam es preveu la instal·lació d’una estructura tipus armari per als habitatges de Sant Cristòfol hi puguin deixar els seus cubells, dacord amb el calendari i horari establerts de recollida

   

  5.Amb quina freqüència es recolliran els residus?

   

  AMB QUINA PERIODICITAT ES RECOLLIRAN ELS RESIDUS A LA PORTA DE CASA?

  La freqüència de recollida, tant per a usuaris particulars com per a comercials, serà la següent

  Tèxtil sanitari 4 dies a la setmana

  Orgànica i restes vegetals no llenyoses 3 dies a la setmana

  Envasos lleugers 2 dies a la setmana

  Paper i cartró 1 dia a la setmana

  Vidre 1 cop cada quinze dies

  Resta (no reciclables) 1 cop cada quinze dies

   

  QUAN HE DE TREURE ELS CUBELLS DE CASA?

  Cal treure les escombraries entre les 20 i les 22 h els dies que s’assenyali per a recollir cada tipus de residu, davant de la porta de casa o de lestabliment. Tingueu cura de no interrompre cap pas dels vianants. Si tots respectem l’horari, gaudirem d’uns carrers més nets. La recollida es farà entre les 22h i les 4h.

   

  PUC DEIXAR ELS CUBELLS TOT EL DIA AL CARRER?

  No, és necessari recollir cada dia al matí els cubells buits, per tal de no envair l’espai públic.

   

  SI GATS I GOSSOS SENTEN OLOR DE MENJAR ALS CUBELLS, NO HI HA EL PERILL QUE ELS OBRIN I ESCAMPIN LES ESCOMBRARIES PEL CARRER?

  Els cubells tenen un sistema de bloqueig de la tapa quan la nansa està col·locada a la part frontal i impedeix que els animals puguin obrir-los.

   

  ON PUC LLENÇAR EL RESIDUS SI UN DIA NO SOC A CASA O ARRIBO FORA DE L’HORARI DE RECOLLIDA ESTABLERT?

  Sempre pots portar els residus a les deixalleries consultant prèviament l’horari d’obertura i les seves ubicacions.

  6.Com gestiono les deixalles que tinc a casa?

  QUÈ PUC LLENÇAR AL CUBELL DE LORGÀNICA?

  Al cubell de l’orgànica cal llençar-hi les restes de menjar, taps de suro, bossetes d’infusions, paper de cuina, tovallons i mocadors de paper.

   

  PUC TREURE LES BOSSES AMB ELS RESIDUS ORGÀNICS SENSE EL CUBELL HERMÈTIC MARRÓ?

  No treguis les bosses de matèria orgànica sense el cubell, ja que la bossa és compostable i hi ha el risc que es trenqui i sescampin tots els residus. Si treus les bosses dins del cubell marró evitaràs que el teu carrer sompli de brutícia, de regalims i de pudors.

   

  PER SEPARAR LORGÀNICA, PUC FER SERVIR BOSSES NORMALS DE PLÀSTIC EN COMPTES DE BOSSES COMPOSTABLES?

  No, perquè les bosses de plàstic fan que el compost final obtingut sigui de mala qualitat i no es pugui utilitzar en lagricultura o la jardineria. Recordeu que lAjuntament proporciona gratuïtament bosses compostables per a tot un any.

   

  COM ÉS QUE ARA HE DE POSAR ELS ENVASOS LLEUGERS, EL PAPER/CARTRÓ I EL VIDRE AL MATEIX CUBELL?

  Perquè no coincideixen en el mateix dia de recollida. La recollida porta a porta preveu dies de recollida diferents per cadascuna d’aquestes fraccions. Aquests residus són fàcils d’emmagatzemar a casa. Per tant, cada dia de recollida omplirem el cubell amb la fracció corresponent i així podem utilitzar un únic cubell per a les 3 fraccions.

   

  MENTRE ESPERO QUE ARRIBI EL DIA DE RECOLLIDA, COM EVITO LES PUDORS DINS DE CASA?

  El rebuig no genera cap mala olor.

  Les compreses i els bolquers, que són les úniques deixalles que en podrien generar, es poden treure cada dia de recollida (4 dies setmanals) dins la bossa de residus sanitaris.

  Pel que fa al vidre i paper cartró tampoc genera cap mala olor. En el cas dels envasos es poden emmagatzemar dins una bossa de plàstic. Si tanques la bossa un cop plena, tampoc genera males olors.

  En el cas de lorgànica, com que es diposita en un cubell airejat, juntament amb la bossa compostable, laire circula entre les restes orgàniques i evita que fermenti i, per tant, que faci pudor. A més, aquest tipus de cubell fa que els sucs sevaporin i evita la presència de regalims. Tingueu present que és la fracció amb més freqüència de recollida (3 dies a la setmana)

   

  7.Què passa si no faig bé el porta a porta?

  Si algú s’equivoca de dia o els residus estan mal seleccionats, els operaris del servei descombraries no buidaran el cubell i hi posaran un element identificador d’avís.  Caldrà esperar al proper dia de recollida daquella fracció per poder treure correctament els residus una altra vegada.

   

  8.Vull més informació o tinc dubtes

  Està prevista la realització de campanyes informatives en el procés d’implantació del servei. Quan es facin, s’explicarà de nou i amb tot com fer la classificació dels residus i quin serà el funcionament de la recollida.

  Mentrestant, si tens dubtes, posa’t en contacte amb l’Ajuntament, trucant al telèfon 972 46 93 01 en l’horari habitual de les oficines municipals o bé, fora d’aquest horari, escriu un correu a ajuntament@llambilles.cat. Recorda que sempre pots demanar cita amb l’alcalde per tractar dubtes i situacions particulars.