Enquesta PEDL de Llambilles

PROCÉS DELABORACIÓ DUN PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT LOCAL A LLAMBILLES

 

L’Ajuntament de Llambilles ha iniciat el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Desenvolupament LocalEl procediment a dur a terme té la finalitat de generar una anàlisi compartida sobre la situació actual del municipi i el seu entorn: “on som?”,que serveixper reflexionar definir quin municipi volem “on ens agradaria ser?”.

Les planificacions estratègiques ens ajuden a dissenyar les línies mestres i les actuacions que ens permetran anar en la direcció adequada a mig i llarg terminiPer a ferho s’ha previst obrir diferents canals de participació ciutadana i dividir el procés d’elaboració del projecte edues grans fases; una de diagnosi i una posterior dpropostes.

OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC: Per què ho volem fer?

Del Pla Estratègic de Llambillen’extraurem una orientació, una guia i un espai de col·laboració que promogui compromisos i sinergies pel que fa al desplegament d’un full de ruta compartiper al municipi.

En aquest sentit esperem respondre tres preguntes claus:

On som? DIAGNOSI

On voldríem ser? MISSIÓ DEL PLA

Com hi arribarem? FULL DE RUTA

 

IMPORTÀNCIA DEL CONEIXEMENT CIUTADÀ: Com ho volem fer?

L’Ajuntament ha decidit acompanyar liniciativa d’un procés participatiuEntenem que les aportacions i valoracions dels veïns i veïnes són cabdalper ajudar a definir una planificació adaptada a les necessitats i voluntats generals de la comunitat.

Fases del procés participatiu:

Entre les tasques a dur a terme durant la fase de diagnòstic s’ha elaborat un qüestionari per la ciutadania que juntament amb altres informacionsdisponibles es posarà a discussió i debat amb els agents socials.

Al seu torn està prevista la realització d’una Jornada participativa per elaborar propostes.

Tot seguit us oferim l’oportunitat de participar en el procés delaboració compartida del Pla Estratègic de Desenvolupament Local de Llambilles responent el següent qüestionari en família.

 

INSTRUCCIONS PER OMPLIR EL QÜESTIONARI

Com us hem explicat,un dels canals per participar en l’elaboració del Pla Estratègic és aquest qüestionari en família,que hem fet arribar a totes les llars.

Una vegada emplenat cal que el dipositeu, abans del dia 12 de març de 2021 la bústia de lAjuntament:

Si ho preferiu podeu respondre aquest qüestionaria través dinternet, entrant aweb de l’Ajuntament o posant al vostre navegador el següent linkhttps://forms.gle/sCPP8pirfpg7QpyP8

El qüestionari es pot emplenar individualment o en família(s a dir, de forma conjunta entre tots els membres de la llar). El ms desitjable s que ho feu en família i respongueu les preguntes posantvos d’acord tots els de casa (grans, adults, joves i infants).

Recordeu que,tant si l’empleneu individualment com en famlia, noms podeu respondre el qestionari una nica vegada.

La totalitat de dades recollides són confidencials i només seran utilitzades amb finalitat d’investigació. Li agraïmolt sincerament la seva participació perquè segur que ajudarà a millorael municipi.

 

Adjuntem el document per descarregar AQUÍ