Normativa urbanística

Normativa urbanística

Modificació sector Coopecarn – zona nord-est del T.M.

 • Modificació limits S.E.O. PTP-CG  pdf
 • Protecció especial i preventiva pdf
 • Detall modificació proposada pdf

Normativa urbanística (Normes Subsidiàries de Planejament)

 • Modificació puntual diversos articles posterior a 2001 pdf
 • Modificació puntual article 14 posterior a 2001 pdf
 • Text refós de 2001 Part I pdf
 • Text refós de 2001 Part II pdf
 • Text refós de 2001 Part III pdf
 • Text Refós de 2001 Part IV pdf

Plànols d’ordenació

 • Planimetria Polígon Industrial Les Conques pdf
 • Planimetria Veïnat de la Vila pdf
 • Planimetria Veïnat d’Erols pdf
 • Planimetria Veïnat Estació I pdf
 • Planimetria Veïnat Estació II pdf
 • Plànol de situació pdf

 Plans parcials (Les Riboltes i La Torre)

 • La Torre – Zonificació pdf
 • La Torre – Normativa Part I pdf
 • La Torre – Normativa Part II pdf
 • La Torre – Parcel.lari pdf
 • Les Riboles – Zonificació pdf
 • Les Riboles – Normativa pdf
 • Les Riboles – Parcel.lari pdf

Accés al Registre de Planejament de Catalunya

 • Accés al Registre de Planejament de Catalunya: AQUÍ