Junta de Govern Local

Composada per tres membres, es reuneix quinzenalment.

 

President: Josep Mª Vidal Vidal (CiU)

 Alternativament dos dels quatre regidors de l’equip de govern:

Lluis De Manuel-Rimbau i Muñoz ( CiU)

Angel Vidal i Jordà   ( CiU)

Albert Serra Pagès   (CIU)

Dolors Lloveras Sitja   (CIU)

 

Competències

Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions

Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis

 

Actes de Juntes de Govern Local:  seu-e