Grups municipals

JxCAT-JUNTS:

Sr. Josep Maria Vidal i Vidal 
Sr. Lluís De Manuel-Rimbau i Muñoz
Sr. Albert Serra Pagés
Sra. Dolors Lloveras i Sitjes

TxLL-ERC-AM (ERC-AM):

Sr. Gerard Serra i Gafarot
Sra. Marta Vendrell Tarrida
Sr. Pau Quintana i Casanovas

 

 

Declaracions de béns i d’incompatibilitats

Sr. Josep M. Vidal i Vidal: transparencia_municipal

Sr. Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz: transparencia_municipal

Sra. Dolors Lloveras Sitjas: transparencia_municipal

Sr. Albert Serra Pagès: transparencia_municipal

Sr. Gerard Serra Gafarot: transparencia_municipal

Sra. Marta Vendrell Tarrida: transparencia_municipal

Sr. Pau Quintana i Casanovas: transparencia_municipal